Badania termowizyjne – termowizja w Makroregionie Małopolskim

Termowizja to nieinwazyjna metoda oceny struktury obiektu określająca jego przenikalność cieplną. Badania termowizyjne wykonywane przez nas w Makroregionie Małopolskim sprawiają, że podejrzenie awarii nie musi wiązać się z koniecznością wykonywania uciążliwych i kosztownych prac odkrywkowych. Nie ma konieczności ingerencji w elementy konstrukcji danego budynku, gdyż metoda termowizyjna jest badaniem nieniszczącym.

Każdy budynek ma własne cechy energetyczne, które świadczą o wielkości jego rocznego zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie, o wysokości kosztów, jakie użytkownik obiektu jest zmuszony ponosić na jego utrzymanie.

Można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że żaden budynek nie jest zgodny z pierwotną wersją projektu pod kątem izolacyjności cieplnej. Taki stan rzeczy może mieć wiele przyczyn, np.: użycie innych niż pierwotnie zakładanych materiałów budowlanych, wprowadzenie poprawek w trakcie trwania prac budowlanych, zawilgocenie, zmęczenie i wady materiałów, czy też niestaranność wykonanych prac. Innym powodem wystąpienia wad obiektu może być katastrofa budowlana spowodowana powodzią, osuwiskiem, lub innymi anomaliami pogodowymi.

Czym są badania termowizyjne?

Badania termowizyjne mają na celu wykrywanie i lokalizowanie ukrytych wad budowlanych i konstrukcyjnych, w tym w szczególności wyznaczanie miejsc, w których występują zawilgocenia, pęknięcia przegród budowlanych, straty energii (tzw. mostki cieplne, uszkodzenia izolacji cieplnej) oraz inne problemy.

Metodyka badań termowizyjnych

Urządzeniem wykorzystywanym do pomiarów jest kamera termowizyjna. Rejestruje ona promieniowanie podczerwone emitowane przez obserwowany obiekt. Promieniowanie to można zapisać w formie zdjęcia, które nazywamy termogramem. Następnie możemy dokonać odpowiedniej interpretacji otrzymanego termogramu w kierunku oceny energochłonności badanego obiektu.

Możliwość wykonania badania termowizyjnego uzależniona jest w głównej mierze od warunków meteorologicznych, występowania wyraźnych różnic temperatur otoczenia i badanego obiektu oraz możliwości technicznej wykonania badania (np. odległość i wymiary obiektu, głębokość posadowienia itp.).

Termowizja daje wyniki w postaci raportu. Do każdego badania termowizyjnego dołączany jest raport podstawowy, a na życzenie Klienta wykonujemy raport szczegółowy. Raport szczegółowy składa się z raportu podstawowego uzupełnionego o pisemny opis przeprowadzonych badań, ich interpretację oraz omówienie wyników.

Termowizja znajduje zastosowanie w specjalistycznej diagnostyce, takiej jak:

Wspomaganie budownictwa i przemysłu

 • Budownictwo – tzw. badania termowizyjnenieniszczące (ocena strat ciepła w budynkach, wykrywanie i lokalizacja wad obiektów).
 • Przemysł – kontrola procesów technologicznych (kontrola linii technologicznych i instalacji, kontrola dystrybucji ciepła).
 • Budownictwo i przemysł – monitorowanie urządzeń i obiektów (wykrywanie nadmiernej emisji ciepła, obecności gazów oraz monitorowanie linii energetycznych, transformatorów i sieci cieplnych).

Wykrywanie obiektów

 • Transport – kontrola ruchu pojazdów takich jak samochody, samoloty, pociągi, obiekty pływające.
 •  Ratownictwo – lokalizacja ofiar, lokalizacja ognia, monitoring obiektów zadymionych.
 • Ochrona – systemy alarmowe, ochrona obiektów.
 • Wojsko – wykrywanie celów, tzw. broń inteligentna, naprowadzanie na cel.

 Badania i rozwój

 • Zjawiska przyrody – obserwacja anomalii pogodowych i środowiskowych.
 • Analiza, badania i projektowanie – nauka.

 Medycyna

 • diagnostyka chorób,
 • wspomaganie zabiegów,
 • ocena skuteczności leków.