Ekspertyzy i opinie techniczne

Wykonywane przez nas ekspertyzy budowlane oraz ekspertyzy i opinie techniczne budowlano-instalacyjne realizowane są na podstawie badań nieniszczących. Mamy bogate doświadczenie wynikające z wieloletniej pracy w branży inżynierskiej. Dzięki naszym kontaktom wyszukujemy rzeczoznawców z branży budowlanej, którzy dysponują specjalistyczną wiedzą.

Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne to dogłębna ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ekspertyzy takie pozwalają na odkrycie przyczyn obecnych i potencjalnych problemów, które wpłyną na użytkowanie budynku i wskazują, jakie prace będą niezbędne w celu naprawy usterek lub odpowiedniej przebudowy. Ekspertyza budowlana jest potrzebna m.in. przy modernizacji lub zmianie sposobu użytkowania jakiegoś budynku, przy zakupie budynku czy przy pojawieniu się różnego rodzaju problemów technicznych.

Ekspertyzy z wykorzystaniem badań termowizyjnych

Do wykonania ekspertyz wykorzystujemy między innymi badania termowizyjne, czyli badania, które pokazują stan izolacyjności budynku, wskazują miejsca występowania błędów budowlanych oraz innych nieprawidłowości wynikających z awarii budowlanych. Wyniki badań termowizyjnych prezentowane są na termogramach, czyli specjalnych zdjęciach, które ukazują dokładnie wszystkie miejsca zaistniałych wady powstałych na etapie budowy, bądź w wyniku  wystąpienia awarii budowlanej.

Każda wykonana przez nas ekspertyza ma na celu poinformowanie Klienta o stanie faktycznym, w jakim znajduje się dany obiekt oraz o możliwościach jego modernizacji, w tym termomodernizacji. Informujemy też, jak przedstawiają się koszty takiej inwestycji na tle potencjalnych oszczędności, które może przynieść modernizacja.