Niezależne Ekspertyzy Budowlano-Inwestycyjne – o firmie NEBI

NEBI Sp. z o.o. - jest Firmą Rodzinną. 

Specjalizujemy się w nieniszczących badaniach - jakimi są Badania Termowizyjne - służące wykrywaniu wad i usterek budowlanych występujących w obiektach mieszkaniowych, przemysłowych, usługowych oraz w instalacjach. 

Nasze działania zmierzają do poprawy komfortu życia naszych Klientów.

Są one szczególnie ukierunkowane na problematykę efektywności energetycznej i ochronę środowiska. badanie-termowizyjne 

Posiadamy bogate doświadczenie wynikające z długoletniej pracy w branży usług inżynierskich.

Firma NEBI Sp. z o.o. powstała w wyniku połączenia dwóch firm działających w branży inżynierskiej:

En-De-GRAF - ekspertyzy budowlane, certyfikacja budynków,
projektowanie oraz nadzory.

PROJCON - przygotowanie projektów inwestycyjnych dla rodzimych i zagranicznych podmiotów gospodarczych w branży handlu i usług, biznesplany, ekspertyzy inwestycyjne.

 

Działamy w makroregionie Małopolskim, oraz ościennych województwach.  

Prezes - Dyrektor Zarządzający

Mgr inż. Piotr Pawela

Absolwent Politechniki Krakowskiej Inżynieria Sanitarna i Wodna.

  • Szkolenie w zarzadzaniu: Durdon Court - Londyn
  • Szkolenie w zarzadzaniu: Business Academy - Slovnaft 

Pracownicze doświadczenie zawodowe: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ROLBUD, INTERIMPEX Sp. z o.o., BP Sp. z o.o., PLUS DISCOUNT Sp. z o.o., Slovnaft Polska Sp. z o.o., Grupa MOL, Stowarzyszenie Czysta Polska.


Wiceprezes - Dyrektor ds. Technicznych

Mgr inż. Barbara Tuzińska-Pawela

Absolwentka Politechniki Krakowskiej, kierunek: Inżynieria Środowiska, ze specjalnością Ciepłownictwo;

  • Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w zakresie Rzeczoznawstwa Majątkowego.
  • Projektant - Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych – Upr. Nr ew. 408/2001
  • Inżynier nadzoru budowlanego - Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacji sanitarnych oraz sieci cieplnych – Upr. Nr 495/89 oraz Nr 496/89
  • Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Nr Ew. MAP/IS/0991/04
  • Specjalista Badań Termowizyjnych – Certyfikat Nr 5/NOV/2010
  • Specjalista Badań Termowizyjnych w Budownictwie – Certyfikat Nr 18/OCT/2010
  • Specjalista w zakresie wykonawstwa Świadectw Energetycznych, Projektowanych Charakterystyk Energetycznych obiektów, oraz Audytów Energetycznych i Remontowych

Pracownicze doświadczenie zawodowe : Hochtief – KPIS Cracovia – o. Kraków; Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego BIPROKOM Kraków; Dział Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w Krakowie.