Audyty

Charakterystyka i rodzaje 

Wykonujemy audyty remontowe i energetyczne. Audyty te wykonywane są zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Specjaliści z naszej firmy wykorzystują w pracy specjalistyczny sprzęt, a także ogromną wiedzę i bogate doświadczenie, zdobyte podczas obsługi Klientów firmowych i indywidualnych. Wystawiamy ekspertyzy i opinie techniczne dla budynków w różnych lokalizacjach .

Audyt remontowy

Audyt remontowy to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Audyt remontowy budynku mieszkalnego zawiera ocenę aktualnego stanu budynku poddawanego ekspertyzie wraz z określeniem charakterystyki tego budynku. Audyty remontowe w wielu przypadkach umożliwiają podjęcie decyzji dotyczącej zakupu danej nieruchomości bądź podjęcia w niej prac remontowanych, z uwzględnieniem oszczędności, które pojawią się po usunięciu wad konstrukcyjnych.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Audyty takie zawierają wskazania rozwiązań optymalnych, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Stanowią jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Audyt taki określa też warunki, które trzeba spełnić, aby zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na ciepło oraz zawiera opis techniczny przedsięwzięcia.

Przy wykonywaniu audytów energetycznych i remontowych może być wykorzystana kamera termowizyjna w celu wykonania wspomagającego badania termowizyjnego 

Audyt inwestycyjny

Audyt inwestycyjny – wykonujemy także audyty polegające na opracowaniu strategii inwestycyjnej w zakresie inwestycji o charakterze zarządczym i strategicznym.