Ekspertyzy budowlane

Wykonywane przez nas ekspertyzy budowlane oraz ekspertyzy budowlano - instalacyjne wykonywane są w oparciu o badania nieniszczące. Posiadamy doświadczenie wynikające z wieloletniej pracy w branży inżynierskiej. W oparciu o posiadane kontakty, wyszukujemy rzeczoznawców z branży budowlanej posiadających specjalistyczną wiedzę.

 

Ekspertyzy budowlane to dogłębna ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji. Pozwalają na odkrycie przyczyn obecnych i potencjalnych problemów, które wpłyną na użytkowanie budynku i wskazują, jakie prace będą niezbędne w celu naprawy usterek lub odpowiedniej przebudowy. Ekspertyza budowlana jest potrzebna m.in. przy modernizacji lub zmianie sposobu użytkowania jakiegoś budynku, przy zakupie budynku czy przy pojawieniu się różnego rodzaju problemów technicznych.