Oferta

Oferujemy:

 • Badania Termowizyjne - mające na celu wykrywanie i lokalizowanie ukrytych wad budowlanych i konstrukcyjnych, w tym w szczególności wyznaczanie miejsc, w których występują: zawilgocenia, pęknięcia przegród budowlanych, straty energii (tzw. mostki cieplne, uszkodzenia izolacji cieplnej), itd.,
 • Certyfikaty Energetyczne oraz Projektowane Charakterystyki Energetyczne, czyli opracowania które, określają wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych użytkowaniem i projektowaniem danego obiektu.
 • Audyty energetyczne oraz remontowe - wykonujemy audyty remontowe i energetyczne - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 „O wspieraniu termomodernizacji i remontów”.
 • Ekspertyzy Budowlano - Instalacyjne - ekspertyzy wykonywane w oparciu o badania nieniszczące.
 • Obsługa inwestycji - wykonujemy wszelkie prace związane zarządzaniem różnorodnymi projektami z obszaru realizacji, budowy i eksploatacji infrastruktury w branży mieszkaniowej, handlu i usług, w oparciu o zaawansowane metody analiz opłacalności i zarządzania ryzykiem.

 

Badania termowizyjne i badania stanu budynków 

Badania termowizyjne wykonywane przez pracowników firmy NEBI to najlepszy sposób na precyzyjne zlokalizowanie problemów z izolacją cieplną i przeciwwilgociową budynków oraz ewentualnych wycieków z instalacji. Termowizja jest usługą, którą świadczymy wszystkim, którzy jej potrzebują – głównie na terenie Krakowa i całego województwa małopolskiego, ale nie tylko.

Badania termowizyjne wykonujemy specjalistycznymi kamerami termowizyjnymi, które są w stanie nie tylko wykryć mostki termiczne, a także ocenić stan stolarki okiennej i drzwiowej oraz sprawdzić szczelność izolacji budynku. Wiedza dotycząca ewentualnych wad budowlanych, jaką daje nam termowizja, pozwala nie tylko podjąć działania zmierzające do usunięcia tych wad bądź ograniczenia ich negatywnego wpływu, ale też pomaga zorientować się w stanie budynku, który Inwestor zamierza kupić.

Usługi świadczone przez naszą firmę to działania skierowane do Klientów chcących zoptymalizować gospodarkę energią w swoich domach, mieszkaniach i przedsiębiorstwach, poprzez lokalizację energochłonnych usterek.

Eliminacja wad i usterek (np. mostków cieplnych), w konsekwencji prowadzi do obniżenia wydatków związanych z eksploatacją obiektów, a co za tym idzie, obniża ponoszone opłaty. Nieniszczące termowizyjne wykrywanie wad budowlanychwykonane przed zakończeniem procesu budowlanego pozwala zminimalizować straty spowodowane niestarannością wykonawstwa.

Audyty

Audyty energetyczne, remontowe i inwestycyjne to opracowania określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne planowanego zamierzenia remontowego, termomodernizacyjnego lub inwestycyjnego, wskazujące rozwiązania optymalne.

Wszystkie proponowane usługi zmierzają do tego, aby umożliwić oszacowanie, jak bardzo opłacalne będzie usunięcie usterki budowlanej, wykonanie termorenowacji lub planowanej inwestycji i jak ten koszt będzie się miał do codziennych kosztów eksploatacyjnych.

Obsługa inwestycji

Wykonujemy wszelkie prace związane z obsługą inwestycji, na podstawie zaawansowanych metod analiz opłacalności i zarządzania ryzykiem.

Nasza oferta jest skierowana w szczególności do:

 • Klientów indywidualnych,
 • deweloperów,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • gospodarzy domów,
 • zarządców obiektów biurowych, hoteli, domów wczasowych, budynków użyteczności publicznej, zakładów pracy, obiektów przemysłowych i innych,
 • firm wykonawczych i remontowych,
 • firm ubezpieczeniowych,
 • banków.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokładną ofertą konkretnych usług oraz do kontaktu z naszymi specjalistami.