Oferta

Oferujemy:

 • Badania Termowizyjne - mające na celu wykrywanie i lokalizowanie ukrytych wad budowlanych i konstrukcyjnych, w tym w szczególności wyznaczanie miejsc, w których występują: zawilgocenia, pęknięcia przegród budowlanych, straty energii (tzw. mostki cieplne, uszkodzenia izolacji cieplnej), itd.,
 • Certyfikaty Energetyczne oraz Projektowane Charakterystyki Energetyczne, czyli opracowania które, określają wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych użytkowaniem i projektowaniem danego obiektu.
 • Audyty energetyczne oraz remontowe - wykonujemy audyty remontowe i energetyczne - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 „O wspieraniu Termomodernizacji i remontów”.
 • Ekspertyzy Budowlano - Instalacyjne - ekspertyzy wykonywane w oparciu o badania nieniszczące.
 • Obsługa inwestycji - Wykonujemy wszelkie prace związane zarządzaniem różnorodnymi projektami z obszaru realizacji, budowy i eksploatacji infrastruktury w branży mieszkaniowej, handlu i usług, w oparciu o zaawansowane metody analiz opłacalności i zarządzania ryzykiem.

 

Usługi świadczone przez Spółkę NEBI, to działania, skierowane do klientów chcących zoptymalizować gospodarkę energią w swoich: domach, mieszkaniach i przedsiębiorstwach poprzez lokalizację energochłonnych usterek.

Dotyczy to również wszystkich tych, którzy pragną wyeliminowania wad i usterek budowlanych w obiektach nowo wznoszonych, oraz będących już w trakcie trwania ich użytkowania.

Eliminacja wad i usterek (np. mostków cieplnych), w konsekwencji prowadzi do obniżenia wydatków, związanych z eksploatacją obiektów, a co za tym idzie obniża ponoszone opłaty. Nieniszczące badanie termowizyjne wykonane przed zakończeniem procesu budowlanego pozwala zminimalizować straty spowodowane niestarannością wykonawstwa.

W oparciu o Badania Termowizyjne , wykonujemy analizy zmierzające do lokalizacji miejsc napływu wody do obiektów.

Wykonywane przez Naszych Specjalistów ekspertyzy są oparte na bezdotykowym, nieniszczącym badaniu, jakim jest Badanie Termowizyjne, pozwalającym zlokalizować większość występujących problemów.

Nasze działania są szczególnie ukierunkowane na problematykę efektywności energetycznej obiektów i ochrony środowiska.

Audyty energetyczny i remontowy to opracowania określające zakres, parametry techniczne i ekonomiczne planowanego zamierzenia remontowego lub termomodernizacyjnego, wskazujące rozwiązania najbardziej optymalne.

Wszystkie Nasze proponowane usługi zmierzają do tego aby pomóc Państwu oszacować, na ile będzie opłacalne usunięcie usterki budowlanej lub wykonanie termorenowacji, od ponoszenia codziennych kosztów eksploatacyjnych.

Jednocześnie wykonujemy wszelkie prace związane z obsługą inwestycji, w oparciu o zaawansowane metody analiz opłacalności i zarzadzania ryzykiem.

Nasza oferta jest skierowana w szczególności do:

 • Klientów Indywidualnych,
 • Deweloperów,
 • Spółdzielni Mieszkaniowych,
 • Gospodarzy Domów,
 • Zarządzających: obiektami biurowymi, hotelami, domami wczasowymi, budynkami użyteczności publicznej, zakładami pracy, obiektami przemysłowymi itp.;
 • Firm Wykonawczych i Remontowych;
 • Firm Ubezpieczeniowych,
 • Banków