Badania termowizyjne - termowizja Kraków

Termowizja to nieinwazyjna metoda oceny struktury obiektu określająca jego przenikalność cieplną. Dzięki temu badaniu, podejrzenie awarii nie musi wiązać się z koniecznością wykonywania uciążliwych i kosztownych prac odkrywkowych.

Każdy budynek posiada własne cechy energetyczne, które świadczą o wielkości jego rocznego zapotrzebowania na energię, a co z tym idzie o wysokości kosztów, jakie użytkownik obiektu jest zmuszony ponosić na jego utrzymanie.

Można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, iż żaden budynek nie jest zgodny z pierwotną wersją projektu pod kątem izolacyjności cieplnej. Taki stan może mieć wiele przyczyn, np.: użycie innych niż pierwotnie zakładanych materiałów budowlanych, wprowadzenie poprawek w trakcie trwania prac budowlanych, zawilgocenie, zmęczenie i wady materiałów, czy też niestaranność wykonanych prac. Innym powodem wystąpienia wad obiektu może być katastrofa budowlana spowodowana powodzą, osuwiskiem, lub innymi anomaliami pogodowymi.

Urządzenie termowizyjne, jakim jest kamera termowizyjna, rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane przez obserwowany obiekt. Promieniowanie to można zapisać w formie zdjęcia, a następnie dokonać odpowiedniej interpretacji otrzymanego termogramu w kierunku oceny energochłonności badanego obiektu..

Wykonanie Badania Termowizyjnego uzależnione są w głównej mierze od warunków meteorologicznych, występowania wyraźnych różnic temperatur otoczenia i badanego obiektu oraz możliwości technicznej wykonania badania (np. odległość i wymiary obiektu, głębokość posadowienia itp).

Termowizja to wyniki w postaci raportu. Do każdego Badania Termowizyjnego dołączany jest raport podstawowy, a na życzenie klienta wykonujemy raport szczegółowy.

Raport szczegółowy składa się z raportu podstawowego uzupełnionego o pisemny opis przeprowadzonych badań, ich interpretację oraz omówienie wyników.

Termowizja znajduje zastosowanie w specjalistycznej diagnostyce, takiej jak:

Wspomaganie budownictwa i przemysłu:

 • Budownictwo: tzw. badania nieniszczące (ocena strat ciepła w budynkach, wykrywanie i lokalizacja wad obiektów)
 • Przemysł: kontrola procesów technologicznych (kontrola linii technologicznych i instalacji, kontrola dystrybucji ciepła)
 • Budownictwo i Przemysł: monitorowanie urządzeń i obiektów (wykrywanie: nadmiernej emisji ciepła, obecności gazów; monitorowanie: linii energetycznych, transformatorów i sieci cieplnych)

Wykrywanie obiektów:

 • Transport (kontrola ruchu pojazdów: samochodów, samolotów, pociągów, obiektów pływających)
 • Ratownictwo (lokalizacja ofiar, lokalizacja ognia, monitoring obiektów zadymionych)
 • Ochrona (systemy alarmowe, ochrona obiektów)
 • Wojsko (wykrywanie celów, tzw. broń inteligentna, naprowadzanie na cel)

 Badania i rozwój:

 • Zjawiska przyrody (obserwacja anomalii pogodowych i środowiskowych)
 • Analiza, badania i projektowanie (nauka)

 Medycyna

 • Diagnostyka chorób
 • Wspomaganie zabiegów
 • Ocena skuteczności leków